ÖNDER OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

Kalite Hedeflerimiz

Firmamız bünyesinde yönetim kurulumuzca hazırlanmış olan yıllık bütçe planına sadık kalarak, mali yapımızı korumak, belirlenen bütçe dâhilinde ekonomik yapımızın takibini sağlamak.

Firmamızda hazırlanmış olan Eğitim planını %80 uygulamak, üretici firma olan ATİKER-ALDESA-LOVATO-PRİNS firmalarının personelimize sunmuş olduğu eğitimlere katılımı daha yüksek seviyelerde tutarak, teknolojik gelişim ve yeniliklere açık bir yönetim sistemi oluşturmak. Yeni katılan personele işbaşı eğitimi vermek yeni bir marka ile çalışılmaya başlanması durumunda bu markaya ait eğitimleri almak.

Yapılacak uygulamalarda ve çalışma sisteminde, çalışanların yönetime daha etkin ve aktif bir şekilde katılımlarını bölüm sorumluları vasıtası ile sağlamak.

Firmamız yönetim kurulunca alınan kararları, kesin ve kati şekilde her birimi, her çalışanı da kapsayacak şekilde uygulamak.

dir.

Yapmış olduğumuz anket ve müşteri geri aramaları ile müşteri beklentilerini takip ederek kayıt altına almak. Bilinen veya müşterilerimizce bize bildirilen sorunlara çözüm yolları aramak, meydana gelebilecek sorunları ve hataları yönetim gözden geçirme toplantıları ile takip ederek müşteri memnuniyetini ÖNDER OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ ortalamalarının (değerler BENCHMARKING yapılan sınıfının en iyisi olan firma tarafından verilmektedir) üzerinde tutmak.

Satışını/montajını yaptığımız dönüşüm sistemlerine ilişkin, kullanıcılar olan müşterilerimizden bize gelen öneri ve dilekleri kayıt sistemimiz içerisinde toplayarak, üretici firmamıza bildirmek ve öneri ve dileklere ilgisiz kalmayarak çözüm yollarında yardımcı olmak. Bu vesile ile gelen müşteri şikâyetlerini asgari seviyeye çekmek.

Hizmet verdiğimiz sektör içerisinde, faaliyet alanımızdaki diğer kuruluşlara örnek olacak çalışmalar sergileyerek, toplumdaki modern ve çağdaş hizmet olanaklarında öncü olmak, dolayısı ile sosyal sorumluluk kavramı içerisinde halkımıza dolaylı bir hizmet daha sunabilmek.

Kalite Hedeflerimizi teşkil etmekte

LPG Dönüşüm Uzmanımız Sizi Arasın!